Wspomnienie o ks. Piotrze

Ks PMM

ks. Piotr Mikołaj Marks - założyciel i ojciec duchowy Apostolatu Ratunku Konającym (ARKa). W latach 2011 – 2016 był duszpasterzem i spowiednikiem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. W dniu 15 listopada 2016 roku odszedł do Domu Ojca. Do utworzenia ARKi inspirowały Go słowa Ewangelii „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” oraz słowa Pana Jezusa skierowane do św. s. Faustyny i zapisane w „Dzienniczku”.

Nowe serce - Ks. WIESŁAW ŚMIGIEL Pielgrzym nr 206

Mówić, a tym bardziej pisać o cierpieniu, jest bardzo ciężko.

czas ku wiecznosciTrudno znaleźć formę przekazu, aby zamknąć w niej łzy, nie przespane noce, niepewność życia i wreszcie spotkanie z Wiecznością. Tym bardziej odszyfrowywanie twórczości, która oddaje cierpienie jest skomplikowane. Cierpiącego może do końca zrozumieć tylko cierpiący. Dla innych będą to tylko słowa, bardziej lub mniej przejmujące czy wzruszające, ale nic więcej. Żadnej metafizyki. Czy jesteśmy w stanie pojąć tragedię Hioba, któremu odebrano wszystko co kochał? Czy możemy zrozumieć rozpacz matki, która utraciła niewinne dziecko? Przecież na próżno tłumaczyć komuś, kto nigdy naprawdę nie kochał, jak boli złamane serce. Ból nie przeżyty jest abstrakcją. Wiersze ks. Piotra Marksa przepełnione są cierpieniem i stąd trudność, aby je do końca odczytać. Może to i lepiej dla poezji, kiedy nie daje się łatwo "strawić". Ks. Jan Sochoń napisał we wstępie do Drżącej dłoni na powitanie Boga: "Jestem całkowicie bezradny wobec tych wierszy. Czuję się onieśmielony, gdyż niewiele mogę dodać do tajemnicy cierpienia".

Czytaj więcej: Nowe serce - Ks. WIESŁAW ŚMIGIEL Pielgrzym nr 206

Drżąca dłoń na powitanie Boga - Maria Wilczek, "List do Pani" nr 3/34, marzec 1997

LdP Marzec 1997 1Jeszcze na początku czerwca nikt nie podejrzewa: ani jego rodzice, ani koledzy z seminarium, ani profesorowie, ani on sam, że od dramatu dzieli go tak niewiele czasu. Jest może nieco słabszy, ale nie ma w nim niepokoju. Przygotowuje się do egzaminów, dużo się modli, słucha muzyki, maluje... To wszystko jakby w tle oczekiwania na najważniejsze. I przychodzi ten dzień – 23 czerwca – święcenia diakonatu. Uroczystość w katedrze pelplińskiej. Powtarza słowa przyrzeczenia, iż chce przechowywać tajemnice wiary w czystym sumieniu (...) kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa ...

Czytaj więcej: Drżąca dłoń na powitanie Boga - Maria Wilczek, "List do Pani" nr 3/34, marzec 1997

Rocznica śmierci ks. Piotra Mikołaja Marksa

Rocznica śmierci ks. Piotra Mikołaja Marksa

W dniu 15 listopada 2017 roku minął rok od odejścia do Domu Ojca naszego drogiego Księdza Piotra Mikołaja Marksa, założyciela i Ojca Duchowego Apostolatu Ratunku Konającym.

W tym dniu odbyła się bardzo uroczysta Msza św. w Bazylice Sanktuarium Miłosierdzia Bożego jako dowód wdzięczności Bogu za dar życia Ks. Piotra i za dzieło, które powołał.  

Czytaj więcej: Rocznica śmierci ks. Piotra Mikołaja Marksa

MOWA - W IMIENIU APOSTOLATU RATUNKU KONAJĄCYM, NA UROCZYSTOSTOŚCI POGRZEBOWEJ KS. PIOTRA MIKOŁAJA MARKSA

MOWA - W IMIENIU APOSTOLATU RATUNKU KONAJĄCYM, NA UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWEJ KS. PIOTRA MIKOŁAJA MARKSA – DUCHOWEGO OPIEKUNA ARKI, CMENTARZ PARAFIALNY PRZY KOŚCIELE PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, KRAKÓW - PIASKI WIELKIE (GALERIA ZDJĘĆ)

Księże Piotrze! Nasz Ojcze!

Już tylko nasze dusze mają szansę słyszeć z Nieba - ciepły, czuły głos Twojej duszy, mówiący im:

Umiłowani Bracia i Siostry! Błogosławieni Miłosierni!” Bo takimi pięknymi słowami zaczynałeś każdą homilię.

Tak jak Pan Jezus wśród rybaków, szukał swoich apostołów – tak i Ty w konfesjonale, z łaską proroka, przymykając w skupieniu oczy - swoim „misyjnym Sercem”, szukałeś wśród przystępujących do Sakramentu Pojednania - rybaków dusz. I w ten sposób, kilka lat temu stworzyłeś Apostolat Ratunku Konającym, w którym nauczyłeś nas z Panem Jezusem Miłosiernym ratować konających. Uczyłeś nas spełniać pragnienie Pana Jezusa, abyśmy wszyscy zostali zbawieni. Dziełem pokutnym, Nieustanną Koronką za chorych, cierpiących i konających, Adoracją Najświętszego Sakramentu, oraz modlitwą przy łóżkach chorych w ich domach, szpitalach i hospicjach pomagać ujrzeć światło Chrystusa.

Czytaj więcej: MOWA - W IMIENIU APOSTOLATU RATUNKU KONAJĄCYM, NA UROCZYSTOSTOŚCI POGRZEBOWEJ KS. PIOTRA...

   

Wyślij SMS  

518 687 518

wyślij SMS z imieniem osoby konającej

więcej informacji 

   

Modlitewnik  

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem modlitewnika, zadzwoń pod nr tel.
603 135 925 
lub 880 503 549
   

Motto ARKi  

Na chwałę Bożego Miłosierdzia i na ratunek wszystkich dusz!

   
© Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach