Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://cudaboze.pl/2009/numer_9/ilustracje/1-1.jpg

1-1.jpg     Cudowny obraz Matki Bożej Bocheńskiej - kopia obrazu jasnogórskiej Czarnej Madonny - powstał prawdopodobnie na przełomie XV i XVI w. Namalowany został na płótnie naciągniętym na modrzewiową deskę o wymiarach 90 x 75 cm. Pierwszym - znanym z imienia i nazwiska - właścicielem wizerunku miał być mieszczanin z Wieliczki Krzysztof Bąkowski. Po doznaniu nadzwyczajnej łaski ocalenia życia i majątku podczas wielkiego pożaru miasta, człowiek ten uznał się za niegodnego posiadania obrazu. Przekazał Maryjny wizerunek do kościoła w Wieliczce, a kiedy tamtejsi kapłani nie spełnili jego prośby umieszczenia wizerunku w ołtarzu, odebrał go i zawiózł do kościoła oo. Dominikanów w Bochni. Działo się to najprawdopodobniej pomiędzy rokiem 1604 a 1620. Dominikanie otoczyli obraz wielką czcią i wkrótce zasłynął on wieloma łaskami. 15 maja 1632 r., 28 lipca 1637 r. i 15 maja 1638 r. na Maryjnym wizerunku pojawiały się krwawe łzy. Po tym cudzie Bochnia stała się jednym z najsłynniejszych miejsc odpustowych w Polsce. /nbspW 1778 r., po kasacie klasztoru dominikanów, cudowny obraz przeniesiono do bocheńskiej fary - kościoła św. Mikołaja - jednej z najpiękniejszych świątyń obecnej Diecezji Tarnowskiej.

 

INTENCJA STAŁA: wynagradzająca najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.

 
1.Poniedziałek: Gabriela, Zielona Góra, Parafia Świętego Franciszka.  W Dziele Pokutnym od20.05.A.D.2016
 
2.Wtorek: Paweł, Zborówna, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Dziele Pokutnym od 27.05.A.D.2016
 
3.Środa: Joanna, Zielona Góra, Parafia Świętego Brata Alberta. W Dziele Pokutnym od 15.05.A.D.2016
 
4.Czwartek: Krystyna, Kraków, Parafia Najświętszego Serca Pana  Jezusa. W Dziele Pokutnym od 18.05.A.D.2016
 
5.Piątek: Adam, Kraków, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Dziele Pokutnym od 18. 05. A.D. 2016    
              
6.Sobota: Katarzyna, Zielona Góra, Parafia Miłosierdzia Bożego. W Dziele Pokutnym od 15.05.A.D.2016