Grupy

aby wyświetlić Grupy klknij na napis na drzwiach jednej z cel

 

 Święci

 

 Błogosławieni

 

 Gr. cierpienia

Wszystkie grupy

   

APOSTOLAT RATUNKU KONAJĄCYM (ARKa)

         Zapraszamy do  
Apostolatu Ratunku Konającym
(ARKi):
 
Apostolat tworzy pięć Dzieł:
 
Korona Dzieł:
1. Msza święta w intencji wszystkich Konających
w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.00 w Bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowskich Łagiewnikach. Eucharystię poprzedza półgodzinna Adoracja w intencji konajacych oraz dusz czyśćcowych.
 
Ponadto w pierwszą Niedzielę miesiąca o godz. 18.00 w Bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest odprawiana Msza św. w intencji uczestników wszystkich Dzieł ARKi i prośb kierowanych za pośrednistwem naszej strony Internetowej.
 
2. Dzieło Pokutne
wybierasz w tygodniu swój 'Dzień Pokutny', w którym umartwiasz się lub pościsz; modlisz się  i przyjmujesz Komunię Świętą; w intencji wynagradzajacej najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.
 
3. Straż Adoracji Najświetszego Sakramentu
w każdy pierwszy piątek miesiąca (24h Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji w SBM).
 
4. Wolontariat modlitwy
modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia przy łózkach umierających w hospicjum.
 
5. Nieustanna koronka za Chorych, Cierpiących i Konających
powiadamianie przez rodziny i bliskich o konających i powiadamianie osób modlących się w tych intencjach poprzez SMS wysyłany na numer 518 687 518. 
 
***
 
Pan Bóg w każdym czasie posyła nas do głoszenia Dobrej Nowiny. Wierzymy, że swoją łaską miłosierdzia może uczynić nas ewangelicznym zaczynem Bożego Królestwa w świecie, a szczególnie wobec konających.
 
Apostołujemy przez modlitwę i świadectwo miłości wzajemnej; apostołujemy z nadzieją Bożego Miłosierdzia  przy umierających.
 
Troska duchowa nad nimi, to przede wszystkim walka ostateczna o ich dusze. Nasza modlitwa 'koronką' to wypełnienie Woli Bożej, o którą  wielokroytnie prosil Pan Jezus rozmawiając z św. Faustyną Kowalską.
 
W misji, jaką podejmujemy, najważniejsze jest jednak nasze osobiste nawracanie się i dążenie do ofiarnej miłości Boga i bliźniego, czyli miłości miłosiernej, 
 
Na chwałę Pana Miłosierdzia i na ratunek wszystkich dusz!
 
 
PRYNCYPIA
 
Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę albo przy konającym inni odmówią - jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy  przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę, i poruszą się wnętrzności miłosierdzia Mojego, dla bolesnej męki Syna Mojego. Dz 811.
 
ARKa czyli Apostolat Ratunku Konającym powstał w celu ocalenia każdej duszy w godzinie śmierci. Przy ciężko chorym i konającym modlitwą: Koronką do Bożego Miłosierdzia - pragniemy wypraszać ufność  dla umierającego i łaskę ocalenia duszy w Bożym Miłosierdziu. Zawiązujemy Straż, czyli ostateczną linię obrony w walce o duszę w godzinie śmierci.
 
Córko Moja, dopomóż Mi zbawiać dusze. Pójdziesz do konającego grzesznika i będziesz odmawiać tę koroneczkę, a przez to wyprosisz mu ufność w Moje miłosierdzie, gdyż już jest w rozpaczy. Dz 1797.
 
Przynależeć do ARKi może każdy. Równolegle jesteśmy przy Sercu Pana Jezusa i przy sercu konającego. W ten sposób pragniemy połączyć wszystkich w jedną wielką 'Rodzinę Miłosierdzia'.
 
Córko Moja, pomóż Mi zbawić pewnego grzesznika konającego; odmów za niego tę koronkę, której cię nauczyłem. Kiedy zaczęłam odmawiać tę koronkę, ujrzałam tego konającego w strasznych mękach i walkach. Bronił go Anioł Stróż, ale był jakby bezsilny wobec wielkości nędzy tej duszy; całe mnóstwo szatanów czekało na tę duszę. Jednak podczas odmawiania tej koronki ujrzałam Jezusa w takiej postaci, jak jest namalowany na tym obrazie. Te promienie, które wyszły z Serca Jezusa ogarnęły chorego, a moce ciemności uciekły w popłochu. Chory oddał ostatnie tchnienie spokojnie. Kiedy przyszłam do siebie, zrozumiałam, jak ta koronka ważna jest przy konających, ona uśmierza gniew Boży. Dz. 1565
 
Walkę o duszę umierającego podejmujemy całkowicie bezinteresownie. W Dziele sms-owej Koronce znane jest imię konającego, natomiast w Dziele Pokutnym dobrowolnie powierzamy swe umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy wszystkich konających (których imiona są znane tylko Panu Jezusowi).
 
Działalność ARKi została zatwierdzona przez władze kościelne: ks. bpa Jana Zająca; pierwszego Kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Łagiewnikach.
 
Przyjmowanie zgłoszeń do Dzieł Apostolatu - telefonicznie do Koordynatora:
Pani Teresa, tel. 603 135 925
Pani Helena, tel. 513 173 399
 

 

   

Modlitewnik  

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem modlitewnika, możesz to uczynić dzwoniąc na numer
tel. 880 503 549
   

Motto ARKi  

Na chwałę Bożego Miłosierdzia i na ratunek wszystkich dusz!

   

Menu Straż  

   

Przyjmowanie zgłoszeń - telefonicznie
do Koordynatora:

Pani Teresa,
tel. 603 135 925

Pani Helena,
tel. 513 173 399

   
© Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach