Księga Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Apostolat Ratunku Konającym, począwszy od września 2013 roku, w każdy pierwszy piątek miesiąca organizuje 24 - godzinną Adorację Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach, w Kaplicy Wieczystej Adoracji. 
 
Naszą modlitwą wynagradzamy za grzechy wszystkich konających i polecamy ich w chwili śmierci Bożemu Miłosierdziu. 
Tą ulotką pragniemy wszystkich zachęcić do przyłączenia się i wspólnej modlitwy. Pozostańmy razem w łączności modlitewnej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. 
 
Wszystkie parafie, które zorganizują nawet tylko jedną godzinę Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji konających w pierwsze piątki miesiąca, jak też osoby indywidualne, wpisane zostaną do Księgi Adoracji Najświętszego Sakramentu na stronach; Sanktuarium Bożego Miłosierdzia www. milosierdzie. pl, w zakładce Apostolatu Ratunku Konającym „ARKa" oraz www.apostolatratunkukonajacym.pl 
 
"O, jak niepojęte jest miłosierdzie Boże, źe mi Pan pozwala przychodzić z pomocą, swoją niegodną modlitwą, konającym." Św. S. Faustyna, Dz.880. 
 
Od początku Roku Miłosierdzia uczestnicy Apostolatu modlą się z pomocą bogatego w głębokie treści modlitewnika „Pieczęć Miłosierdzia". Modlitewnik ten pozwala głęboko wniknąć w ducha modlitwy. Pomaga trwać w rozważaniu męki Pana Jezusa, w odmawianiu koronki do ran Pana Jezusa, korzystać z różnych tekstów modlitw za konających czy przeprowadzić jeden z kilku proponowanych rachunków sumienia dla osób dorosłych. 
 
Pieczęć Miłosierdzia, czyli Modlitewnik Apostolatu Ratunku Konającym w wersji Internetowej jest darmowy. Pobierz tutajWszyscy którzy pragną zakupić wersję książkową, proszeni są o kontakt telefoniczny z Koordynatorkami Dzieł Apostolatu:
Pani Helena – 513 173 399, Pani Teresa – 603 135 925 Pani Barbara – 608 838 927, Pani Maria – 667 786 818
 
  
   

Modlitewnik  

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem modlitewnika, możesz to uczynić dzwoniąc na numer
tel. 880 503 549
   

Motto ARKi  

Na chwałę Bożego Miłosierdzia i na ratunek wszystkich dusz!

   
© Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach