...wspomóż akcję Apostolatu Ratunku Konającym rozdawania Mini-Modlitewnika chorym, cierpiącym, konającym; oto nr konta: 48 1050 1445 1000 0090 3053 0498, tytułem: dar na Mini-Modlitewnik ARKi...

Zadania Animatora Grupy

Drogi Animatorze! na pewno zapoznałeś się już z informacjami uczestnika! Teraz napisaliśmy coś dla Ciebie!
 
Animator, mówiąc najprościej, podejmuje funkcję lidera Grupy - "szóstki"!
 
 
Najważniejszym zadaniem każdego Animatora jest kontakt z uczestnikami.
 
Możesz rówież zadzwonić lub wysłać sms z zapytaniem: 
Pani Helena - 513 173 399
Pani Teresa - 603 135 925
 
 

 

Zadania Uczestnika

 
Przystępując do Dzieła Pokutnego:
 
wybierz swój cotygodniowy, jeden Dzień Pokutny, współtworząc z innymi uczestnikami tzw. "szóstkę".
 
 
Podajesz następujące dane:
Imię, nazwisko, lub pierwszą literę nazwiska, miejscowość zamieszkania, adres mailowy do korespondencji, nr telefonu, nazwa Twej Parafii.
 
 
Następnie po zebraniu wymaganej liczby Uczestników ("szóstki") otrzymasz mail z informacją;
o dacie Twego przystąpienia do Dzieła Pokutnego.
I to wszystko!
 
 
Wskazówki praktyczne.

Wszyscy pełnimy funkcję misyjną, czyli zachęcamy innych do uczestnictwa. Sam możesz utworzyć własną "szóstkę".

Tak powstaje też "Grupa Łazarza" czyli Grupa Cierpienia. Prosimy was o pomoc w dotarciu do osób ciężko chorych, starszych, sparaliżowanych. Najcenniejszym postem tej Grupy jest całkowite i dobrowolne przyjęcie ograniczeń i cierpień w wybranym jednym Dniu Pokutnym, dowolna modlitwa w Intencji Dzieła Pokutnego, tj modlitwy wynagradzającej najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających i pragnienie duchowej Komunii z Bogiem.

Jeśli macie rodziców, znajomych, przyjaciół, którzy chcieliby się zaangażować, a nie mają dostępu do komputera, telefonu czy Internetu, piszcie do nas w ich imieniu.

Zachęcamy szczególnie wszystkich kapłanów, braci i siostry zakonne! Twórzcie w swych wspólnotach Dzieło Pokutne!

Jednak pamiętajmy, że kształtujemy w sobie postawę skromności i ograniczanej jawności. Nie ujawniamy się przed światem że pościmy. Unikamy rozpoznawania przed ludźmi.

Spotykamy się z Panem Jezusem w łasce Sakramentów i w zaciszu swego domu, we własnej samotni, Raz w miesiącu, w każdy pierwszy wtorek, gromadzimy się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Mszy sw. w intencji konających i na wspólnej Adoracji NS w pierwsze piątki miesiąca.

Bardzo ważne jest, abyśmy wypraszali łaski innym. W ten sposób okazujemy dojrzały owoc służebnej miłości, miłości miłosiernej!      

Dzieło Pokutne, w itocie jest przecież - dla nas, podjętym wynagradzaniem Najswiętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy innych ludzi i nas samych.

Angażując się w pracę na rzecz Dzieła Pokutnego, nie szukamy pochwał i własnych korzyści.

A to wcale nie jest takie straszne, ani trudne!

Zobacz, poczuj i wykonaj!

Możesz zadzwonić lub wysłać SMS z zapytaniem do Koordynatorów ARKi:

 

Pani Helena -  513 173 399

Pani Teresa - 603 135 925

Bądź miłosierny!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

JEŚLI JESTEŚ CHORY PROPONUJEMY CI UDZIAŁ W INNEJ GRUPIE CIERPIENIA, TJ. GRUPIE ŚW ŁAZARZA. TWORZĄ JĄ OSOBY CIERPIĄCE. OTO KILKA ZWIĘZŁYCH WIADOMOŚCI NA TEMAT;

 Grupa Cierpienia

PatronŚw. Łazarz

Intencja Stała:

Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i innych ludzi konających.

Pryncypia:

Wybierz swój jeden Dzień Pokutny w tygodniu, bez Niedzieli. (od poniedziałku do soboty). Bez „szemrania”, skarżenia się Panu Bogu na swą chorobę, przyjmij w tym dniu jako swój post wszystkie cierpienia, ból i wszelkie wynikające z choroby niedogodności i ograniczenia!

Jeśli dla Ciebie tak samo ważne jest nawracanie grzeszników, ratowanie ich dusz, i wynagradzanie z miłości do Pana Jezusa za cierpienia, które dobrowolnie przyjął aż po krzyż i śmierć, zgłoś się do Koordynatora -  i podaj swoje dane; Imię, Nazwisko, adres, telefon lub mail, swój wybrany Dzień Pokutny (np. piątek, który możesz zachować aż do końca swego ziemskiego cierpienia, albo na czas określony np. do miesiąca, dwu, trzech itd.), parafię.

Twój post jest indywidualny. Nie potrzeba „szóstki”, czyli Grupy sześciu osób, tak jak w pozostałych Grupach Postu i Modlitwy 40 Dni.

Zachęcamy w Dniu Pokutnym - chorym „leżącym” - do modlitw i pragnienia przyjęcia duchowej Komunii Ciała Pana Jezusa. Apelujemy za to w Parafiach na terenie, których mieszkacie, do przyjęcia Komunii świętej w pierwszy piątek lub w pierwszą sobotę miesiąca.

Dzięki czynimy Panu Bogu za to, że przez tak ofiarne cierpienie pragniesz wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy i pokutujesz z nami (z wszystkimi Grupami) Dzieła Pokutnego za konających grzeszników, wypraszając im łaskę miłosierdzia.

 

 

Warsztat Dzieła Pokutnego

Zachęcamy aby po wybraniu Dnia Pokutnego zawsze pozostawać w łączności z Sakramentem Pokuty i Pojednania.

„Szóstka” tj. 6-osobowa grupka (1 os. = 1dzień tygodnia = 1 Dzień Pokutny) pości i modli się w intencji za konających.
 
Post lub umartwienie jest dowolne (np. 1/2 wszystkich posiłków, post o chlebie i wodzie, rezygnacja z Internetu, TV, muzyki, papierosów, słodyczy, w milczeniu).
 
Dowolne modlitwy (np. Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, Droga Krzyżowa, Brewiarz, Litanie czy inne modlitewne teksty).
 
W Dniu Pokutnym uczestniczymy we Mszy świętej i przyjmujemy Komunię świętą w duchu wynagradzającym za grzechy konających.
 
Każda Grupa otrzymuje nazwę od Patrona, świętego albo przyszłego świętego. 
 
 
Bardzo prosimy abyście pisząc do nas, zawsze podawali numer Grupy w której jesteście, lub Patrona, bo to bardzo ułatwia nam Waszą identyfikację. Jeśli się zgłaszasz do uczestnictwa, (piszesz pierwszy raz) prosimy też o taką informację. 
 
Przypominamy nasz adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Struktura Dzieła Pokutnego

I.
Ojciec Duchowy
Funkcję Ojca Duchowego pełni ks. Piotr Mikołaj Marks, kapłan diecezji pelplińskiej (święcenia kapłańskie: 18.05.A.D.1997), pochodzący z Torunia, z parafii katedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, po transplantacji serca (04.07.A.D.1996) i aktualnie posługujący w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach.
 
Obowiązki:
- wybór Koordynatora, Animatora Grupy i Patrona,
- kontakt z Animatorami Grup, Koordynatorem i Uczestnikami,
- współtworzenie strony www.
 
Adres mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
II.
Koordynator ds. prac w Grupach
 
Funkcję Koordynatów pełnią:
 
Pani Helena  - Dyżur telefoniczny
TEL. 513 173 399
 
 
Pani Teresa - Dyżur telefoniczny
TEL. 603 135 925

 

Najczęściej zadawane pytania

Czy należenie do wspólnoty neokatechumenalnej uniemożliwia udział w Dziele Pokutnym?
Post i modlitwa jest owocem wiary Kościoła. Nie przywłaszczamy sobie żadnej łaski i czynności, jako własnej, a jedynie proponujemy zorganizowaną ich formę, praktykę religijną. Nie tworzymy też wspólnoty a Dzieło, czyli przyczynek dla określonej formy pobożności. Skupiamy tylko tych, którzy anonimowo, w pokorze i cichości, bez chwalenia się przed ludźmi i spotykania się w grupach, pragną za grzechy swoje i innych ludzi wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Dzieło to powstało w Sakramencie Pokuty i Pojednania i takie ma korzenie i umocowanie - pokutne. 
Należenie do wspólnot neokatechumenalnych nie zwalnia z praktykowania form pokutnych, do których zapraszamy wszystkich wierzących.
 
Dlaczego powstało Dzieło Pokutne, po co powtstało i czy to coś nowego?
Wynagradzamy postem i modlitwą Najświetszemu Sercu Pana Jezusa za te najcięższe, najboleśniejsze grzechy i nie jest to nowość w kościele lecz jedynie często "bolesne przypomnienie"? Jest to dla nas trudne ale i bardzo ważne zadanie. Grzechy przecież nie tylko pustoszą duszę człowieka, ale i zwielokrotniają tragiczne skutki rzeczywiste np. rozwody, aborcja, eutanazja, świętokradztwa itd. Stajemy często już w obliczu cierpień człowieka powstałych po okresie zaniedbań etycznych i moralnych.  Stajemy jako nędznicy w całej naszej nędzy - nawiązując do św. Faustyny. I podejmujemy próby wynagradzania zranionemu Sercu Pana Jezusa, pokutując. Chcemy wybłagać nam i innym konającym tę najcenniejszą i najszlachetniejszą perłę - Łaskę Miłosierdzia. Postem i modlitwą, jako pokutnicy (stąd wzięła się nazwa i Dzień Pokutny), prosimy o wyrzeczenie się zła i Szatana w godzinie konania.
Bardzo ważnym powodem, powiedziałbym, że równoległym do wynagradzania Najświętszemu Sercu - jest nasze przygotowanie się na powtórne, zapowiedziane przyjście Pana Jezusa! Jak św. Jan Chrzciciel, tak i my chcemy postem i modlitwą prostować drogi Panu Jezusowi! Bo nadchodzi! Amen. 
 
Jakie są formy pokuty?
Najprostszą formą pokuty dla ludzi zdrowych jest post o chlebie i wodzie. Ale dopuszczamy też inne formy postu, czyli umartwień: rezygnacja ze słodyczy, milczenie (odzywam się tylko wtedy, gdy jest to konieczne), dzień bez muzyki; telewizji, skromny ubiór, wygląd (dla kobiet), dobrowolnie przyjęte cierpienie fizyczne i duchowe, ograniczenie się w posiłkach ( np. 1/3 porcji), krótszy sen (wstaje np.  ½ godz. wcześniej), praca w wolontariacie, (pomoc osobie starszej, niepełnosprawnej), pielgrzymka do Sanktuarium…
 
Czy modlitwa np. Koronka do Miłosierdzia Bożego ma być jednorazowo odmówiona w wybranym dniu Pokutnym i czy koniecznie o 15.00?
Odp. Koronkę odmawiamy jednorazowo, chyba, że zdecydujesz inaczej. Zalecana jest zawsze godz. 15.00, w dniu wolnym od pracy, czy obowiązków; w pozostałe dni tak samo. Pragnienie to nie zawsze jest jednak możliwe do zrealizowania. Wtedy modlimy się Koronką o dowolnej porze.
 
Co robić, jeśli z jakiś niezależnych ode mnie przyczyn w moim Dniu Pokutnym nie uda mi się być na Mszy świętej?
Odp. Gdy w Dniu Pokutnym niestety nie możesz uczestniczyć we Mszy świętej, wyraź "sercem" w modlitwie - pragnienie przyjęcia Komunii świętej i zrealizuj je w najbliższym dniu.
 
Co znaczy w praktyce modlitwa za pośrednictwem wybranego Patrona w konkretnej intencji? Czy to coś jeszcze oprócz wybranej modlitwy np. Koronki do Miłosierdzia Bożego?
Odp. Przed Koronką lub inną modlitwą w Dniu Pokutnym przywołaj wizerunek w pamięci świętego lub błogosławionego Patrona. Pomocny w tym celu jest zawsze noszony przy sobie obrazek z wizerunkiem i modlitwą. Odmów ją. Nie potrzeba dodatkowych modlitw, chyba, że występują one np. w twojej Książeczce do Nabożeństwa. Niektóre wydania Modlitewników zawierają piękne okolicznościowe modlitwy. Wtedy są bardzo pomocne. Sprawdź, zachęcam!
 
Jak sytuacja wygląda w momencie, gdy w dzień postu danej osoby wypada święto?
Odp. Jeżeli w dzień powszedni, w dzień Twojego postu wypada święto, wtedy tak jak i wszyscy inni się radujesz, nie pościsz! Jednakże pamietajmy, że uczestniczymy wtedy we Mszy świętej, przyjmujemy Komunię świętą, modlimy się. Mówimy potocznie, że "przepadła nasza kolejka" postu. Ale wszystko jest do nadrobienia... za tydzień?
 
Nie wiem czy mam Ojcu podać wybraną przeze mnie formę postu, jakie umartwienie, jaką modlitwę będę odmawiać i czy post mam stosować tylko w wybrany dzień w tygodniu?
Odp.Jeśli tak chcesz, możesz. Możesz też napisać o swym Dniu  Pokutnym - świadectwo. Zachęcam do podzielenia się z innymi. Post i modlitwy, pełny udział w Eucharystii, stosujemy w wybrany "swój" Dzień Pokutny. Jeśli jego forma pokrywa się z piątkowym, środowym, itp. dokonałeś wyboru i tak już pozostaje. Wybierasz i stosujesz. Jeśli poszukujesz różnych form postu, np. ze względu na wcześniej podjęte postne zobowiązania, znajdziesz je na pasku, na samej górze naszej strony, klikając w "zakładkę" - Formacja. 
 
Proszę mi jeszcze napisać: czy dni postu każdy z nas sobie wybiera i czy to na zawsze jest stały dzień? I jeszcze mam pytanie co do postu, czy to zawsze jest stała praktyka pokutna czy można zmieniać raz to, raz co innego...? I czy zawsze jest "post + modlitwa" czy można na zmianę raz post raz modlitwa? (kombinuję, żeby sobie ułatwić, ale jak się nie da, nie ma problemu:)
Odp. Bardzo ułatwiacie organizację "szóstki" pozostawiając nam dobór dnia postu i modlitwy. Dzień Pokutny każdego Uczestnika jest stały i twa aż do momentu wypisania się z Dzieła Pokutnego.. W porozumieniu z Koordynatorem możecie też zmieniać swój Dzień Pokutny. Natomiast post w wybranym dniu zawsze musi być powiązany z modlitwą, ale także z pragnieniem pełnego uczestnictwa we Mszy św. i z zanurzeniem się w Bożym Miłosierdziu przez Sakrament Pokuty i Pojednania (koniecznie). Natomiast stosujemy rózne formy umartwień! Czyli zmieniamy  metody postu. W wybranym Dniu Pokutnym  - możesz pierwszego tygodnia np. nie słuchać mediów, w drugim tygodniu np. pościć o chlebie i wodzie, w następnym np. starać się słuchać, mówić tylko tyle co konieczne! Często to, co wydaje się najprostsze, właśnie jest najtrudniejsze, trzeba bardzo uważać. Tak więc zmieniać metody można, warto, a czasem nawet trzeba. Dziękuję za wasze  pytania!

Więcej artykułów…

  1. Świadectwa
  2. Formacja

Podkategorie

   

Modlitewnik  

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem modlitewnika, możesz to uczynić dzwoniąc na numer
tel. 880 503 549
   

Motto ARKi  

Na chwałę Bożego Miłosierdzia i na ratunek wszystkich dusz!

   
© Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach