...wspomóż akcję Apostolatu Ratunku Konającym rozdawania Mini-Modlitewnika chorym, cierpiącym, konającym; oto nr konta: 48 1050 1445 1000 0090 3053 0498, tytułem: dar na Mini-Modlitewnik ARKi...

DZIEŁO POKUTNE

Miłosierny Boże, wspomagaj swoją łaską Dzieło Pokutne, * aby naszym zewnętrznym wyrzeczeniom towarzyszyła prawdziwa odnowa ducha, wynagrodzenie Twemu Najświętszemu Sercu i ratunek dusz konajacych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wybierz Dzień Pokutny!

Dzieło Pokutne otrzymało błogosławieństwo Kościoła, ks. bpa Jana Zająca, pierwszego Kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, dnia 16 marca A.D.2012.

Koncepcja Dzieła Pokutnego, którego istotą są post i modlitwa, zrodziła się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, jako wynik rozmów spowiednika z penitentami. Sakrament Pokuty i Pojednania, otwierający 'drzwi' Bożemu Miłosierdziu, stał się inspiracją dla podjęcia Dzieła Pokutnego. Przy konfesjonale bowiem wyrażane były często, przez ludzi chorych czy w inny sposób dotkniętych cierpieniem, prośby o modlitwę i przy konfesjonale wielu penitentów postanawiało umartwieniem i modlitwą wynagradzać najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy szczególnie potrzebujących, czyli wobec konajacych. Te postanowienia stały się impulsem dla tworzenia sześcioosobowych grup, tzw. „szóstek”, z których każda zobowiązywała się podjąć post lub umartwienie (z wyłączeniem Niedziel i świąt), przyjąć Komunię świętą i ofiarować swą dowolną modlitwę. Może ją stanowić np. Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, Brewiarz, Droga Krzyżowa, Litanie czy inne modlitewne teksty.

W obrębie „szóstki” każdego dnia kolejno podejmujemy się wynagrodzenia, tak, by po sześciu dniach znów go przez jeden dzień kontynuować. W tym dniu uczestniczymy w Mszy świętej (o ile to możliwe) i przyjemy w intencji konajacych Komunię świętą.

Każda „szóstka” otrzymuje swego Patrona – świętego lub błogosławionego, którego prosi o wsparcie, wierząc, że przyczyni się ono do pobożnego wypełnienia podjętych zobowiązań i wybłagania niejednego cudu ocalenia duszy.

Tę pokorną służbę „szóstki” podejmują w ukryciu, by jak czytamy w Ewangelii, wykonując uczynki pobożne nie być zauważonymi i chwalonymi przez ludzi. Chcą by nagroda czekała na nie dopiero w Niebie (por Mt 6,1).

Pragniemy pościć i modlić sie w intencjach wszystkich ludzi konających, wiedząc jak ważne i bezcenne jest nasze wynagrodzenie najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy, w tej ostatniej walce zła z Bożym Miłosierdziem.

Porównaj do słów Pana Jezusa, zapisanych w "Dzienniczku" św. s. Faustyny Kowalskiej (m. in. 160, 319, 355, 517, 809-810, 811, 828, 834, 835, 880, 1035, 1280, 1451, 1489, 1541, 1565, 1639, 1684, 1797, 17981816 i in.).

Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z uczestnictwa w Dziele Pokutnym, poinformuj nas telefonicznie lub drogą mailową.

Dołącz do nas!

Kontakt telefoniczny z dyżurującym Koordynatorem:

Pani Helena - 513 173 399

Pani Teresa - 603 135 925

Pani Maria - 667 786 818

 

Pobierz ulotkę

 

b_100%_0_16777215_00_images_plakat_DzieloPokutne.pngULOTKA_STR_1_4_DZ_Pokutne_07_2018.jpg

 

ULOTKA_STR_2_3_DZ_Pokutne_07_2018.jpg

 

Zadania Animatora Grupy

Drogi Animatorze! na pewno zapoznałeś się już z informacjami uczestnika! Teraz napisaliśmy coś dla Ciebie!
 
Animator, mówiąc najprościej, podejmuje funkcję lidera Grupy - "szóstki"!
 
 
Najważniejszym zadaniem każdego Animatora jest kontakt z uczestnikami.
 
Możesz rówież zadzwonić lub wysłać sms z zapytaniem: 
Pani Helena - 513 173 399
Pani Teresa - 603 135 925
 
 

 

Zadania Uczestnika

 
Przystępując do Dzieła Pokutnego:
 
wybierz swój cotygodniowy, jeden Dzień Pokutny, współtworząc z innymi uczestnikami tzw. "szóstkę".
 
 
Podajesz następujące dane:
Imię, nazwisko, lub pierwszą literę nazwiska, miejscowość zamieszkania, adres mailowy do korespondencji, nr telefonu, nazwa Twej Parafii.
 
 
Następnie po zebraniu wymaganej liczby Uczestników ("szóstki") otrzymasz mail z informacją;
o dacie Twego przystąpienia do Dzieła Pokutnego.
I to wszystko!
 
 
Wskazówki praktyczne.

Wszyscy pełnimy funkcję misyjną, czyli zachęcamy innych do uczestnictwa. Sam możesz utworzyć własną "szóstkę".

Tak powstaje też "Grupa Łazarza" czyli Grupa Cierpienia. Prosimy was o pomoc w dotarciu do osób ciężko chorych, starszych, sparaliżowanych. Najcenniejszym postem tej Grupy jest całkowite i dobrowolne przyjęcie ograniczeń i cierpień w wybranym jednym Dniu Pokutnym, dowolna modlitwa w Intencji Dzieła Pokutnego, tj modlitwy wynagradzającej najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających i pragnienie duchowej Komunii z Bogiem.

Jeśli macie rodziców, znajomych, przyjaciół, którzy chcieliby się zaangażować, a nie mają dostępu do komputera, telefonu czy Internetu, piszcie do nas w ich imieniu.

Zachęcamy szczególnie wszystkich kapłanów, braci i siostry zakonne! Twórzcie w swych wspólnotach Dzieło Pokutne!

Jednak pamiętajmy, że kształtujemy w sobie postawę skromności i ograniczanej jawności. Nie ujawniamy się przed światem że pościmy. Unikamy rozpoznawania przed ludźmi.

Spotykamy się z Panem Jezusem w łasce Sakramentów i w zaciszu swego domu, we własnej samotni, Raz w miesiącu, w każdy pierwszy wtorek, gromadzimy się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Mszy sw. w intencji konających i na wspólnej Adoracji NS w pierwsze piątki miesiąca.

Bardzo ważne jest, abyśmy wypraszali łaski innym. W ten sposób okazujemy dojrzały owoc służebnej miłości, miłości miłosiernej!      

Dzieło Pokutne, w itocie jest przecież - dla nas, podjętym wynagradzaniem Najswiętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy innych ludzi i nas samych.

Angażując się w pracę na rzecz Dzieła Pokutnego, nie szukamy pochwał i własnych korzyści.

A to wcale nie jest takie straszne, ani trudne!

Zobacz, poczuj i wykonaj!

Możesz zadzwonić lub wysłać SMS z zapytaniem do Koordynatorów ARKi:

 

Pani Helena -  513 173 399

Pani Teresa - 603 135 925

Bądź miłosierny!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

JEŚLI JESTEŚ CHORY PROPONUJEMY CI UDZIAŁ W INNEJ GRUPIE CIERPIENIA, TJ. GRUPIE ŚW ŁAZARZA. TWORZĄ JĄ OSOBY CIERPIĄCE. OTO KILKA ZWIĘZŁYCH WIADOMOŚCI NA TEMAT;

 Grupa Cierpienia

PatronŚw. Łazarz

Intencja Stała:

Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i innych ludzi konających.

Pryncypia:

Wybierz swój jeden Dzień Pokutny w tygodniu, bez Niedzieli. (od poniedziałku do soboty). Bez „szemrania”, skarżenia się Panu Bogu na swą chorobę, przyjmij w tym dniu jako swój post wszystkie cierpienia, ból i wszelkie wynikające z choroby niedogodności i ograniczenia!

Jeśli dla Ciebie tak samo ważne jest nawracanie grzeszników, ratowanie ich dusz, i wynagradzanie z miłości do Pana Jezusa za cierpienia, które dobrowolnie przyjął aż po krzyż i śmierć, zgłoś się do Koordynatora -  i podaj swoje dane; Imię, Nazwisko, adres, telefon lub mail, swój wybrany Dzień Pokutny (np. piątek, który możesz zachować aż do końca swego ziemskiego cierpienia, albo na czas określony np. do miesiąca, dwu, trzech itd.), parafię.

Twój post jest indywidualny. Nie potrzeba „szóstki”, czyli Grupy sześciu osób, tak jak w pozostałych Grupach Postu i Modlitwy 40 Dni.

Zachęcamy w Dniu Pokutnym - chorym „leżącym” - do modlitw i pragnienia przyjęcia duchowej Komunii Ciała Pana Jezusa. Apelujemy za to w Parafiach na terenie, których mieszkacie, do przyjęcia Komunii świętej w pierwszy piątek lub w pierwszą sobotę miesiąca.

Dzięki czynimy Panu Bogu za to, że przez tak ofiarne cierpienie pragniesz wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy i pokutujesz z nami (z wszystkimi Grupami) Dzieła Pokutnego za konających grzeszników, wypraszając im łaskę miłosierdzia.

 

 

Warsztat Dzieła Pokutnego

Zachęcamy aby po wybraniu Dnia Pokutnego zawsze pozostawać w łączności z Sakramentem Pokuty i Pojednania.

„Szóstka” tj. 6-osobowa grupka (1 os. = 1dzień tygodnia = 1 Dzień Pokutny) pości i modli się w intencji za konających.
 
Post lub umartwienie jest dowolne (np. 1/2 wszystkich posiłków, post o chlebie i wodzie, rezygnacja z Internetu, TV, muzyki, papierosów, słodyczy, w milczeniu).
 
Dowolne modlitwy (np. Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, Droga Krzyżowa, Brewiarz, Litanie czy inne modlitewne teksty).
 
W Dniu Pokutnym uczestniczymy we Mszy świętej i przyjmujemy Komunię świętą w duchu wynagradzającym za grzechy konających.
 
Każda Grupa otrzymuje nazwę od Patrona, świętego albo przyszłego świętego. 
 
 
Bardzo prosimy abyście pisząc do nas, zawsze podawali numer Grupy w której jesteście, lub Patrona, bo to bardzo ułatwia nam Waszą identyfikację. Jeśli się zgłaszasz do uczestnictwa, (piszesz pierwszy raz) prosimy też o taką informację. 
 
Przypominamy nasz adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Struktura Dzieła Pokutnego

I.
Ojciec Duchowy
Funkcję Ojca Duchowego pełni ks. Piotr Mikołaj Marks, kapłan diecezji pelplińskiej (święcenia kapłańskie: 18.05.A.D.1997), pochodzący z Torunia, z parafii katedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, po transplantacji serca (04.07.A.D.1996) i aktualnie posługujący w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach.
 
Obowiązki:
- wybór Koordynatora, Animatora Grupy i Patrona,
- kontakt z Animatorami Grup, Koordynatorem i Uczestnikami,
- współtworzenie strony www.
 
Adres mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
II.
Koordynator ds. prac w Grupach
 
Funkcję Koordynatów pełnią:
 
Pani Helena  - Dyżur telefoniczny
TEL. 513 173 399
 
 
Pani Teresa - Dyżur telefoniczny
TEL. 603 135 925

 

Podkategorie

   

Modlitewnik  

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem modlitewnika, możesz to uczynić dzwoniąc na numer
tel. 880 503 549
   

Motto ARKi  

Na chwałę Bożego Miłosierdzia i na ratunek wszystkich dusz!

   
© Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach